Universum

Shortcut nr3 2017 Student ekonomi

Employer branding communication, inside stories from employees at the most attractive companies and organizations

Issue link: http://www.epageflip.net/i/912838

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 71

FÖR DIG SOM STUDERAR EKONOMI www.shortcut.se #1 2016 #4 2017 100 personer som inspirerar, väcker debatt och gör Sverige bättre – Linnéa Claeson toppar Uppstickarlistan 2017. Uppstickigast!

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Universum - Shortcut nr3 2017 Student ekonomi