Universum

Shortcut nr 4 2016

Employer branding communication, inside stories from employees at the most attractive companies and organizations

Issue link: http://www.epageflip.net/i/761730

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 91

#4 2016 De inspirerar, väcker debatt och gör vårt samhälle bättre. För 15:e året i rad listar Shortcut de 100 mest uppstickiga personerna i Sverige. Årets uppstickare WHERE PASSION AND CAREER COME TOGETHER www.shortcut.se

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Universum - Shortcut nr 4 2016